World of Warcraft
   
 
  Předměty ve hře

Předměty ve hře

Za předměty v tomto případě považujeme hlavně Zbraně a Ošacení, které může být použito na vaši postavu. World of WarCraft není, oproti svému bratranci Diablu II, do takové míry zaměřen právě na vybavení hráče. V Diablu je kvalita postavy obvykle definována právě předměty, které vlastní. Zde tomu tak není. Vzhledem k tomu, že World of WarCraft není do takové míry zaměřen na akci a snaží se být spíše plnohodnotným RPG, předměty tu hrají menší roli.

POŽADAVKY NA LEVEL POSTAVY

Mnoho předmětů ve hře požaduje určitý level, aby mohly být používány. Když přes předmět přejedete kurzorem, požadavky se vám ukáží (minimální požadavek je level 10). Pokud vaše postava ještě není na levelu, který předmět vyžaduje, budete si muset počkat. Můžete si předmět schovat na později nebo ho prodat, pokud pro vás nemá takovou cenu, někomu, kdo takový level má. Pokud nemůžete předmět používat, je červeně označený.

BARVY OZNAČUJÍCÍ KVALITU PŘEDMĚTŮ

Poor Quality - Mizerná kvalita
Common Quality - Běžná kvalita
Uncommon Quality - Neobyčejná kvalita
Rare Quality - Vzácná kvalita
Epic - Impozantní Předmět
Legendary - Legendární Předmět -
Artifact xxx

TYPY PŘEDMĚTŮ

Existuje 5 základních typů předmětů (alespoň o jiných nevím):

  • Normal Items - Běžné předměty vhodné pro postavy na nízkých levelech
  • Magical Items - Magické předměty. Těch je většina.
  • Set Items - Setové předměty jsou takové, ze kterých se dají skládat sady. Pokud hráč složí celou sadu (např. Helmu, Kalhoty a Prsten) získá bonusové efekty navíc.
  • Unique Items - Unikátní předměty. Jsou velmi vzácné. Některé se dokonce vyskytují pouze v jediném exempláři na serveru.
  • Merged Items - Vyrobené předměty. Jsou to předměty, které vyrobil některý z hráčů.

Navíc existuje ještě jeden speciální druh předmětů. Říká se jim Soulbound Items. Tyto předměty jsou spjaty s vaší postavou, nemůžete je zahodit ani prodat. Super-Unikátní předměty jsou obvykle tohoto druhu. Příkladem takového předmětu je třeba Frostmourne, prokletý meč krále Arthase.

TYPY PŘEDMĚTŮ SVÁZANÝCH S HRÁČEM

Not Bound - Nesvázaný - Předmět může být libovolně používán, odstraněn nebo prodán komukoliv a kdykoliv.
Bind on Equip - Svázaný při nasazení - Takový předmět můžete prodat do chvíle, než si jej nasadíte na sebe. Pak už je s vámi svázaný a prodat jinému hráči jej nelze.
Bind on Use - Svázaný při použití - Jakmile předmět použijete, už ho nelze prodat jinému hráči.
Bind on Acquire - Svázný při získání - Jakmile takový předmět seberete, již ho nemůžete prodat jinému hráči. Dávejte si velký pozor, abyste takový předmět nesebrali.
Quest Items - Předměty k Úkolům - Takové předměty obvykle bývají okamžitě svázané s vaší postavou.

OPOTŘEBENÍ PŘEDMĚTŮ

Opotřebení předmětů neboli Durability je důležitou složkou hratelnosti, která především při hraní na vyšších levelech pomáhá udržovat rovnováhu v ekonomice hry. Narozdíl od Rozkladu (Decay), který také ničí předměty, opotřebení nikdy nezničí předmět úplně (předmět tedy nemůže zaniknout). Opotřebení se týká všech zbraní a zbrojí. Nevztahuje se ale na šperky (trinkets), prsteny (rings), náhrdelníky (necklaces), plášte (cloaks), košile (shirts) a tabardy. Ať už je předmět jakkoliv opotřebený, má stále stejné vlastnosti (nijak v průběhu opotřebení nesnižují). Pokud má ale předmět Durability na nule, nedává svému nositeli žádné výhody a musí se nechat opravit.

Předměty není možné nevratně rozbít nebo zničit.

Všechna NPC, která prodávají zbraně nebo zbroje je také mohou za peníze opravovat.

Předměty se nedají pomocí žádné Profese opravovat. Tato možnost se ale plánuje do budoucna.

ZAPOJENÍ STATISTIK PŘEDMĚTU DO CHATU

V herním chatu můžete vytvořit link k některému ze svých předmětů. Můžete tak pomocí textu rychle ukázat vlastnosti svého předmětu (který se například chystáte prodat). Provedete to tak, že při stisknutém Shiftu kliknete levým myšítkem na předmět. Musíte mít přitom také otevřené chatové okno. Informace o předmětu se pak okamžitě zobrazí v okně. Kdykoliv pak v chatu uvidíte slovo v takovýchto závorkách - [název předmětu], kliknutím na tento text se vám zobrazí informace o tomto předmětu.

HROMADĚNÍ PŘEDMĚTŮ

Některé předměty se dají hromadit (v inventáři se skládají na sebe do jednoho slotu). Obvykle se hromadí nebo zkombinují automaticky, jak je dáte do batohu. Pokud je nechcete mít všechny na jedné hromádce, podržte Shift a pak klikněte na předmět. Objeví se box, do kterého napíšete, kolik kusů chcete z hromádky oddělit.

VYROBENO HRÁČEM

Hráči si mohou pomocí Trade skillů vyrábět vlastní předměty. Jméno, které tím předmět získá je jméno hráče, který jej vyrobil.

DALŠÍ INFORMACE

- Štíty mají hodnoty blokování. Pokud je nepřátelský útok blokován, sníží se tím jeho damage. O kolik se sníží závisí ale také na Síle vaší postavy.

- Questové (úkolové) předměty - Tyto předměty můžete používat nebo je můžete prodat NPC obchodníkovi. Nemůžete je ale prodat nebo věnovat jinému hráči.

ČASTÉ OTÁZKY

Kde mám hledat prsteny, náhrdelníky, šperky, nárameníky a klobouky?
Tyto předměty nacházejí spíše hráči na vyšších levelech, také jsou právě pro ně určeny.

Na které druhy předmětů mohu použít Záplaty (armor patches)?
Brnění, Boty, Rukavice a Kalhoty.

Kde Záplatu získám?
Záplaty vyrábí postavy se skillem Leatherwork. Můžete je ale získat například za splněný Quest.

Jak poznám, který předmět mohu používat?
Klávesou "C" si otevřete informace o své postavě. Klikněte na "Skills" a jeďte dolů na "Profeciencies". Zobrazí se vám seznam předmětů, které může vaše postava používat.

Které předměty nebudou na mé postavě vidět?
Uvidíte všechny předměty kromě prstenů a šperků.

Mají předměty nějakou váhu? Mohu svou postavu přetížit?
Ve World of WarCraft předměty nic neváží. Můžete nosit kolik předmětů chcete. Omezuje vás jen místo ve vašem inventáři.


Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

World of Warcraft
 
Info


Pŕibyla nová sekce Mapy.
Pŕibyla nová sekce Povídky.
 
Dnes již byli 60 visitors (507 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free